PLANUL DE CONTROL AL CALITĂȚII

SERVICIILOR  PRESTATE

 

Monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu oferite pacienţilor, se realizează  prin:1. Monitorizarea  activității  asistentei medicale în procesul de îngrijire a pacienţilor la domiciliu de către medicul-coordonator, conducerea asociației.

2. Ridicarea nivelului de pregătire a personalului prin perfecţionarea tematică, organizarea conferințelor, întrunirilor  de profil, treningurilor, ect.

3. Corespunderea serviciului prestat standardelor, legilor, ordinelor corespunzătoare în domeniul dat.   

4. Întruniri lunare ale personalului pentru discutarea rezultatelor îngrijirilor. Identificarea pacienţilor gravi şi problematici după investigarea serviciului prestat de către asistentele medicale cu ultimii.

5. Evaluarea planului de îngrijiri, a volumului şi calităţii îngrijirilor.

6. Evaluarea cazurilor complicate. Discutarea  problemei în comun cu medicul de familie, şefii secţiilor de medicină de familie, conducerea instituţiei de medicină primară.

7. Evaluarea asigurării cu medicamente, consumabile şi modul de păstrare a lor și decontarea acestora. Coordonarea tratamentului  medicamentos aplicat  pacientului cu indicaţia medicamentelor de către  medicii de familie şi medicii specialişti.

8. Evaluarea fişelor de îngrijiri medicale. Corespunderea îndeplinirii fişelor, conform diagnosticului, stării pacientului, indicaţiilor medicului de familie, numărului de vizite. 

9. Evaluarea petiţiilor parvenite în adresa prestatorului. Soluționarea adresărilor şi petiţiilor  în comun cu medicina primară, consiliul de medici, prin colaborarea cu petiţionarul şi în favoarea ultimului.

10. Respectarea de către asistentele medicale  al  Protocolului clinic şi practic de Îngrijirii  („Standarte de îngrijiri Nursing”) pe maladii şi probleme prioritare.

Algoritmul evaluării serviciului de îngrijiri medicale la domiciliu pentru asistente:

1. Autoevaluarea – permite aprecierea propriilor capacități și resurse prin care prestatorul de servicii reflectă nivelul corespunderii activității sale cu prevederile legislației în domeniu, inclusiv și standardele minime de calitate.

2. Evaluarea vizitei la domiciliu și opiniei beneficiarului prin comunicare telefonică de către medicul coordonator și conducerea asociației.

3. Prezentarea de către asistente la fiecare pacient Cartea Sesizării”, pentru exprimarea opiniei despre serviciul  prestat. Studierea plîngerii parvenite.

4. Evaluarea periodică a nivelului de satisfacție al beneficiarului prin îndeplinirea chestionarului prezentat de către asistente pacienților, după ce, ţinând cont de rezultatele obținute, întreprinderea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate.

5. Evaluarea în teren a serviciului. Este benefic la studierea tuturor aspectelor serviciului prestat: numărul vizitelor efectuate, aprovizionarea cu medicamente și decontarea acestora, satisfacerea pacientului  și rudelor acestora, ect.

6. Aplicarea altor criterii  de evaluare a calității.