1. Ordin MS RM nr. 303 din 06.05.2010 privind la asigurarea accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor care necesită acordul informat
2. Ordinul MS RM nr. 851 din 29.07.2013 Cu privire la aprobarea standardului national de ingrijiri medicale la domiciliu
3. Standard national de ingrijiri medicale la domiciliu Ordin nr. 851 din 29.07.2013
4. Ordin MS RM nr. 855 din 29.07.2013 cu privire la organizarea ingrijirilor medicale la domiciliu
5. Ordin MS RM nr. 1022 din 30.12.2015 cu privire la organizarea serviciilor de ingrijiri paliative
6. Ordin MS RM CNAM nr. 596404-A din 21.07.16 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala